Business-Class Network Storage

Maximize savings and improve data protection for your business with world-class features that store, manage and protect your valuable files.

  1. LenovoEMC px4-300r Network Storage

    This high-performance, server-class rackmount array is ideal for small/medium sized businesses and distributed enterprises.

  2. LenovoEMC px4-300r Network Storage, Pro

    This high-performance, server-class rackmount array is ideal for small/medium sized businesses and distributed enterprises.

reason 6

PODRŠKA.

Sa hiljadama predstavnika za podršku na 18 lokacija širom sveta i tehničkih stručnjaka na 2. nivou, mi Vam možemo biti brza i stručna pomoć kada je to potrebno. Mi smo stalno imenovani kao vrhunski pružaoc usluga korisničke podrške u anketama.

VIDI DRUGE RAZLOGE