LenovoEMC Network Storage Service Plans

Protect your investment with a LenovoEMC Service Plan.

  1. Premium Service Plans

    24x7 technical support with 4 hour onsite service.

  2. Enhanced Service Plans

    24x7 technical support with next day onsite service.

  3. Extended Service Plans

    24x7 technical support & extends your warranty for 5 years.

reason 6

PODRŠKA.

Sa hiljadama predstavnika za podršku na 18 lokacija širom sveta i tehničkih stručnjaka na 2. nivou, mi Vam možemo biti brza i stručna pomoć kada je to potrebno. Mi smo stalno imenovani kao vrhunski pružaoc usluga korisničke podrške u anketama.

VIDI DRUGE RAZLOGE