PreviousNext
  1. poglavje
  Pregled naprave IdeaTab A1000
*Samo določeni modeli
 
 
1-1 Izgled naprave IdeaTab
1-2 Gumbi
1-3 Vklop/Izklop naprave IdeaTab
1-4 Vklop/Izklop zaslona
1-5 Zaklepanje/Odklepanje zaslona
1-6 Namigi za navigacijo
1-7 Začetni zaslon
1-8 Preklapljanje med začetnimi zasloni
1-9 Statusna vrstica
1-10 Nedavno uporabljene aplikacije
1-11 Upravljanje aplikacij
1-12 Vnos besedila
 
 
1-1 Izgled naprave IdeaTab

Slike so namenjene le ponazoritvi in se lahko razlikujejo od vaše naprave IdeaTab A1000.

OPOZORILO: Priporočeno je, da uporabljate slušalke (niso priložene), ki so skladne s platformo OMPT (Open Mobile Terminal Platform).
 
1-2 Gumbi
 
Gumb za vklop
 • Da vklopite IdeaTab, pritisnite in pridržite ta gumb za približno 3–5 sekund, nato ga izpustite.
 • Če je vaš IdeaTab vklopljen, s pritiskom na ta gumb deaktivirate zaslon. Če je zaslon izklopljen, ga s pritiskom na ta gumb vklopite.
 • Za izklop vaše naprave IdeaTab pritisnite in pridržite ta gumb za približno 1 sekundo, nato izberite OK v pojavnem oknu za Izklop, da ugasnete IdeaTab.
 
Gumb za glasnost
 • Pritisnite gumb za višjo ali nižjo glasnost, da nastavite glasnost naprave.
 
1-3 Vklop/Izklop naprave IdeaTab
 
Vklop naprave IdeaTab
Pritisnite in pridržite gumb za vklop na vaši napravi IdeaTab za približno 3–5 sekund in ga nato izpustite. Eden za drugim se bosta prikazala logotip Lenovo in pozdravna stran, kar pomeni, da se je vaš IdeaTab prižgal.
 
Izklop naprave IdeaTab
Pritisnite gumb za vklop na vaši napravi IdeaTab za približno 1 sekundo. Prikazalo se bo pojavno okno za Izklop. Pritisnite OK, če želite ugasniti vaš IdeaTab.
 
1-4 Vklop/Izklop zaslona
 
Vklop zaslona
Če je zaslon izklopljen, ga aktivirate s pritiskom na gumb za vklop. Zaslon naprave IdeaTab se osvetli, kar pomeni, da je vklopljen.
 
Izklop zaslona
Če začasno ne potrebujete vaše naprave IdeaTab, lahko s pritiskom na gumb za vklop deaktivirate zaslon. Vaš IdeaTab bo takrat zaradi varčevanja z energijo prešel v stanje pripravljenosti.
 
1-5 Zaklepanje/Odklepanje zaslona
 
Zaklepanje zaslona
Samozaklepanje
Samozaklepanje
Časovno omejitev zaslona lahko nastavite tako, da pritisnete Stanje pripravljenosti v razdelku Prikaz menijaNastavitve. Če v nastavljenem času ne naredite ničesar, se zaslon samodejno izklopi, vaš IdeaTab pa se samodejno zaklene.
Ročno zaklepanje
Če začasno ne potrebujete vaše naprave IdeaTab, lahko s pritiskom na gumb za vklop za približno sekundo izklopite zaslon. Vaš IdeaTab se zaklene in preide v stanje pripravljenosti.
 
Odklepanje zaslona
Ko je IdeaTab v stanju pripravljenosti, za vklop zaslona pritisnite gumb za vklop. Zatem pritisnite in pridržite ikono ključavnice ter povlecite drsnik preko ikone za odklepanje, kot prikazuje spodnja slika.
Nastavitev vzorca za odklepanje zaslona
Vzorec za odklepanje zaslona lahko nastavite tako, da greste naNastavitve VarnostZaklepanje zaslona Vzorec. Ko vključite to funkcijo, boste morali za odklepanje zaslona vnesti osebni vzorec preden boste lahko uporabljali vaš IdeaTab.
 
1-6 Namigi za navigacijo
 
 • Nazaj : Vas vrne na prejšnji prikaz.
 • Domov : Vas vrne na začetni zaslon.
 • Nedavne aplikacije: Prikaže nedavno uporabljene aplikacije.
 • Napredni meni: Prikaže bližnjice, kot so Prednostne nastavitve, Upravljanje z aplikacijami, Sistemske nastavitve, Dodajte kapaciteto in Brisanje z eno potezo.
 • Meni aplikacij: Prikaže vse razpoložljive aplikacije.
1 - Nazaj
2 - Domov
3 - Nedavne aplikacije
4 - Napredni meni
5 - Meni aplikacij
 
 
1-7 Začetni zaslon
 
To namizje omogoča, da hitro vidite in dostopate do najpogosteje uporabljenih aplikacij.
Na začetnem zaslonu lahko dodajate bližnjice in spreminjate ozadje.
 • Za dodajanje bližnjic na začetni zaslon pritisnite in pridržite ikono aplikacije na seznamu aplikacij, dokler ni dodana na začetni zaslon.
 • Za spremembo ozadja pritisnite na katerikoli prazen prostor začetnega zaslona in držite približno 2 sekundi. V pojavnem oknu lahko nato izberete ozadje.
 
1-8 Preklapljanje med začetnimi zasloni
 
Vaš IdeaTab ima več namizij.
Med posameznimi stranmi se pomikate tako, da s prstom potegnete po zaslonu. Ikone lahko premikate z enega namizja na drugega.
 
1-9 Statusna vrstica
 
Morebitna sistemska sporočila se prikažejo v statusni vrstici.
V statusni vrstici so prikazane informacije o brezžičnih povezavah in signalu, stanju baterije, statusu polnjenja in druga obvestila.
 
Pritisnite na statusno vrstico, da se pokaže okno z obvestili. S pritiskom naodprete okno nastavitvenih podrobnosti, ki vsebuje stikalo način za letalo, bližnjico za nastavitve Wi-Fi, stikalo za samodejno rotacijo zaslona, orodje za prilagajanje svetlosti, stikalo za obvestila in bližnjico za sistemske nastavitve.
 
1-10 Nedavno uporabljene aplikacije
 
Vaš IdeaTab si zapomni, katere aplikacije ste pred kratkim uporabljali.
Pritisniteza prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij. Za odpiranje aplikacije pritisnite nanjo.
 
1-11 Upravljanje aplikacij
 
Pritisnitena začetnem zaslonu, da se pokaže seznam aplikacij.
 
Za upravljanje z vsemi aplikacijami pritisnite Programi v razdelku NAPRAVA v menijuNastavitve.
Odstranjevanje
Pritisnite Programi, da se pokaže seznam prenesenih aplikacij v razdelku PRENESENO. Nato izberite aplikacijo in za odstranitev pritisnite Odstrani na vrhu.
Ustavitev/Sprememba nastavitev
Pritisnite SE IZVAJA ali VSE, nato pa na izbrano aplikacijo in na želeno možnost.
 
1-12 Vnos besedila
 
Besedilo lahko enostavno vnašate s pomočjo virtualne tipkovnice neposredno na zaslonu na dotik, kot na primer pri dodajanju kontaktnih informacij v aplikaciji Ljudje ali pri pisanju in urejanju SMS sporočil. Neposredno na zaslonu lahko vnašate angleške črke in numerične znake.
 
Virtualna tipkovnica
 
Da skrijete virtualno tipkovnico, pritisnitena vrstici spodaj levo. Da se virtualna tipkovnica prikaže, pritisnite na okvir za vnos besedila.
 
Menjava načina vnosa
 • Pritisnite/za preklapljanje med črkami in številkami.
 • Pritisniteza vnos velikih črk. Ali pa pritisnite in držite, dokler se ne spremeni v, za pisanje samo z velikimi črkami. Za preklic ponovno pritisnite isto tipko.
 • V številčnem načinu za vnos simbolov in posebnih znakov pritisnite. Za vrnitev na vnos številk pritisnite.
 
*Samo določeni modeli
  2. poglavje: Povezovanje z internetom